Tarinallistaminen on erinomainen työväline, jolla erottaudutaan muista ja luodaan innostava ja sitouttava kokemus asiakkaille. Sen avulla yritys innovoi, kehittää ja suunnittelee palveluita tarinalähtöisesti siten, että tarinat heijastavat yrityksen arvoja ja muutosta, jota asiakkaille tarjotaan palveluiden kautta.

Yrityksen tarinan on tarkoitus olla tärkeä osa yrityksen strategiaa, tuotteistamista ja markkinointia sekä sitoa yritysidentiteetin ja brändin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tarina täytyy olla mieleenjäävä, jotta sitä voi kertoa eteenpäin.

Millaisia tarinoita voisit yrityksessäsi siis hyödyntää? Tässä muutama vinkki!

1. Visiotarina

Tarina tuotteen tai yrityksen tulevaisuudesta. Voit esimerkiksi näyttää asiakkaille kuinka heidän tulevaisuus tulee muuttumaan tuotteen hyödyntämisen myötä. Tästä hyvänä esimerkkinä vakuutusyhtiöiden tai pankkien mainokset, jotka usein näyttävät selkeästi, kuinka tuote auttaa asiakasta tulevaisuudessa.

2. Taustatarina

Miten yrityksesi on syntynyt? Kuka olet yrittäjänä? Kuinka yritys on kasvanut? Taustatarinan avulla kerrot kuinka olette päässeet siihen tilanteeseen missä nyt olette. Sen avulla kerrot esimerkiksi millaisia haaveita yrityksellä aluksi oli, millaisia haasteita se on ajan saatossa käynyt läpi ja kuinka yritys on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla erinomaisella tuotteella.

3. Palvelun tai asiakkaan tarina

Rakenna tarina asiakkaan näkökulmasta. Esimerkiksi referenssitarinan avulla voit kertoa potentiaalisille asiakkaille kuinka tuotteesi tai palvelusi voi olla hyödyksi heille. Joskus monimutkaisen palvelun markkinoiminen on hankalaa ja referenssit auttavat potentiaalisia asiakkaita näkemään palvelun hyödyn selkeämmin. B2B puolella referenssit ovat vähintäänkin suositeltavia. Mikä onkaan parempaa markkinointia kuin näyttää yrityksille, kuinka muut yritykset ovat jo hyödyntäneet myytävää palvelua!

B2C-puolella tarina muotoillaan usein siten, että potentiaalinen asiakas näkee itsensä tilanteessa, jossa hyötyisi palvelusta. Tässä ei ole kyse välttämättä aidoista referenssitarinoista, vaan mielikuvista, joita kuluttajille pyritään luomaan. Toki referenssit ovat voimakkaita myös yksityisasiakaspuolella.

4. Tuotteen tarina

Tuotteen tarina on melko samanlainen kuin taustatarinat yrityksistä ja yrittäjistä. Voit siis kertoa tarinan tuotteen alkuperästä ja historiasta. Miten idea tuotteelle syntyi? Mitä haasteita on tullut vastaan ja kuinka ne selätettiin? Mikä tekee tuotteesta ainutlaatuisen? Tuotteen oma tarina auttaa myös rakentamaan tuotteen omaa brändiä.

5. Arvotarina

Ainutlaatuisesta tuotteesta puheenollen! Arvotarina kertoo yrityksen arvoista ja kuinka se näkyy yrityksen tuotteissa sekä mikä tekee yrityksestä ja tuotteista ainutlaatuiset. Arvotarinan avulla kerrot millaisiin arvoihin toiminta pohjautuu ja pyrit luomaan tietynlaisen mielikuvan yrityksestä. Puhuttavia aiheita on lukuisia. Yrityksen arvoihin voivat kuulua mm.

kotimaisuus ja ekologisuus. Pyri tuomaan arvoja esille tarinoiden muodossa, jolloin asiakkaat voivat samaistua yritykseen ja tukea sen toimintaa.

Kirjasuositus

Suosittelen lukemaan tarinallistamisesta Anne Kalliomäen kirjan “Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka” vuodelta 2014. Kirjassa on paljon hyvää tietoa siitä miten tarinallistamista voi hyödyntää yrityksen markkinoinnissa. Moni tämänkin treenivinkin ideoista on saatu kyseisestä kirjasta!