Opettele oppimaan

Kaikki me ihmiset osaamme opetella uusia asioita. Olemme tehneet sitä syntymästämme saakka. Ihmisen kyky opetella uusia taitoja ja muokata osaamistaan ympäristön tarpeiden mukaan, on eräs ihmislajin menestykseen vaikuttavista tekijöistä.

Myös työelämässä tarve uudistumiselle ja oman osaamisen kehittämiselle on korkea. Miltei kaikki toimialat edellyttävät työntekijöiltään jatkuvaa oppimista. Tämä johtuu osaltaan siitä, että myös kaikki toimialat uudistuvat ja kehittyvät yhtä kiivaampaan tahtiin. Kyky reagoida uusiin mahdollisuuksiin tai uhkiin vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja osaamisen syventämistä.

Meillä kaikilla on sama 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissä. Tänä päivänä se vain tuppaa täyttymään kaikenlaisista velvoitteista, harrastuksista ja velvoitteista. Tämän vuoksi on tärkeää, että löydät itsellesi tehokkaimman tavan oppia uutta.

Koulu on koulinut meistä oppijoita

Moni meistä on tottunut oppimaan kirjoista lukemalla. Tämä taito on muodostunut luonnollisesti koulussa. Koulu on rytmittänyt meidän tapaamme oppia tyypillisesti yli vuosikymmenen ajan. Useasti koulussa opeteltu tapa oppia on ollut kaikille sama. Harva saa yksilöllistä ohjausta tai pystyy opiskelemaan juuri itselle sopivalla tavalla. Koulu siis ajaa meidät oppimaan kaikki samalla tavalla.

Kokeile rohkeasti erilaisia oppisen tapoja ja rytmejä

Asioiden sisäistämiseen ja oppimiseen on monia erilaisia tapoja. Osa meistä oppii parhaiten kuuntelemalla, osa lukemalla, osa itse kokeilemalla.

Myös meidän oppimisen rytmit ovat erilaisia. Osa tykkää imeä mahdollisimman paljon asioita sisään kerralla ja osa taas haluaa rauhassa mutustella ja pureskella oppimaansa. Itselleni on helpointa altistaa itseni opeteltavalle asialla mahdollisimman laajasti. Tällöin luen paljon aiheeseen liittyviä kirjoja, osallistun asian ympärillä käytävään keskusteluun ja lähden kokeilemaan sitä käytännössä.

Kokeile siis rohkeasti erilaisia tapoja oppia uutta. Kokeile erilaisia formaatteja, kuten videokursseja, äänikirjoja ja käytännön kokeiluja. Voit kokeilla pitää oppimispäiväkirjaa, joka sanallista ja ylläpitää oppimaasi. Se myös auttaa sinua hahmottamaan edistymistäsi. Me emme usein itse huomaa, kuinka paljon olemmekaan itse asiassa oppineet lyhyen ajan sisällä.

Opi opettamalla

Yksi yllättävän tehokas tapa oppia jokin uusi taito tai aihealue, on opettaa se jollekin toiselle. Kun lähdet kasaamaan oppimateriaalia ja aineistoja kasaan, pakottaa opettaminen jäsentämään asiat ja aihealueet loogiseksi kokonaisuudeksi. Opettaminen saa sinut miettimään, miten opetettava asia olisi parasta oppia. Se siis ohjaa sinut meta-oppimiseen.

Olen itse huomannut useasti, että kun luulen sisäistäneeni tietyn aihealueen, kun yritän kertoa ystävälle, jäänkin takertelemaan ja en osaakaan kertoa siitä järkevästi. Osaltaan tämä johtuu siitä, että olen vasta raapaissut aihealuetta ja en ole vielä täysin hahmottanut sitä. Jos päätän valmistautua edellä mainittuun tilanteeseen, sisäistän samalla itse asian huomattavasti paremmin.